Lista analizelor decontate de casele de asigurări
Valabilă din 01.07.2014

Investigatii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie

Hematologie
1 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)
3 Examen citologic al frotiului sanguin *3) *3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
4 VSH *1)
5 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) Numai pentru gravide
6 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) Numai pentru gravide
8 Timp Quick şi INR *1) (International Normalised Ratio)
10 Fibrinogenemie *1)
Biochimie - serică şi urinară
11 Proteine totale serice *1)
12 Electroforeza proteinelor serice *1)
15 Uree serică *1)
16 Acid uric seric *1)
17 Creatinină serică *1), **)
18 Bilirubină totală *1)
19 Bilirubină directă *1)
20 Glicemie *1)
21 Colesterol seric total *1)
22 HDL colesterol *1)
23 LDL colesterol *1)
24 Trigliceride serice *1)
25 TGP *1)
26 TGO *1)
29 Fosfatază alcalină *1)
30 Sodiu seric *1)
31 Potasiu seric *1)
32 Calciu seric total *1)
33 Calciu ionic seric *1)
34 Magneziemie *1)
35 Sideremie *1)
38 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)
39 Dozare proteine urinare *1)
40 Microalbuminuria (albumină urinară) *8) *8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boala cronică de rinichi, după caz.
41 Dozare glucoză urinară *1)
42 Creatinină urinară *8) *8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boala cronică de rinichi, după caz.
Imunologie
43 TSH *1)
44 FT4 *1)
53 Anti-HAV IgM *2) *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide si contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
54 Ag HBs (screening) *2) *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide si contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
55 Anti HCV *2) *2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide si contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
56 Testare HIV la gravidă *1) Numai pentru gravide
57 ASLO *1)
58 VDRL *1) sau RPR *1)
59 Confirmare TPHA *4) *4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.
67 Proteina C reactivă *1)
71 free PSA *6) *6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Se deconteaza numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse intre 4-10 nanograme/ml sau intre 4 – 10 micrograme/litru fara recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe raspunderea medicului de laborator.
Microbiologie
Exsudat faringian
72 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură şi identificare bacteriana *1)
73 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură şi identificare fungica *1)
Examen urină
74 Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură şi identificare bacteriana
75 Examen fungic urina*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură şi identificare fungica
Examene materii fecale
76 Coprocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură şi identificare bacteriana
78 Examen coproparazitologic (3 probe) *1)
Examene din secreţii nazale
86 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură şi identificare bacteriana *1)
87 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură şi identificare fungica *1)
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
92 Antibiograma *5) *5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.
93 Antifungigrama *5) *5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.

Sursa:
ORDINUL MINISTERULUI SANATATII NR. 619 / 30.05.2014
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014–2015